KÖY DERNEĞİ NASIL KURULUR?

Bu makalemizde Köy Derneği Nasıl Kurulur? Konusunu mütalaa edeceğiz. Esasen köy derneği kurmak ile taraftar derneği kurmak yahut yardım derneği kurmak arasında mevzuat anlamında bir far yoktur. Bu türdeki derneklerin hepsi 7 kişi ile kurulur. Kuruluşta hazırlanacak evraklar da aynıdır. Derneklerin nasıl kurulduğu ile ilgili detaylı bilgiye linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Köy Derneklerinin farklılığı Dernek Amacı’ nda ortaya çıkar. Bu makalede Köy Derneklerinde Dernek Amacına örnekler vereceğiz.

ÖRNEK-1

HASIRCIARNAVUT KÖYÜ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN AMACI:
Dernek üyeleri arasında karşılıklı yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak, Hasırcıarnavut Köyü ile maddi manevi bağları sürdürmek ve yaşatmaktır.
Dernek bu amacı gerçekleştirmek için;
a) Üyelerini bir araya getirerek tanışmalarını, sürekli ilişkilerini ve görüşmelerini sağlamak için lokaller açmak.
b) Muhtaç olan Hasırcıarnavut köylülere geri ödemeli veya ödemesiz yardımda bulunmak, hastalara doktor ve ilaç yardımı yapmak ve tedavi imkanı sağlamak.
c) Dernek , yemekli yemeksiz toplantılar , çaylar , gezi ve özel geceler , konferanslar , bilimsel çalışmalar , balo ve özel çekilişler , kurslar ve dersler düzenleyebilir.
d) Çalışmalarını duyurucu dergi , bülten ve albüm yayınlamak , bu gibi amaca yönelik çalışmalarda bulunmak.
e) Hasırcıarnavut Köyü spor kulüpleri , folklor grupları ve kültürel dernekleriyle işbirliği yaparak Hasırcıarnavut Köyü adını kültür çevrelerinde duyurmak.
f) Hasırcıarnavut Köylü olup yüksek okullarda ve üniversitelerde öğrenimini sürdüren başarılı öğrenciler ile yoksul öğrencileri gözetmek , gerekli yardımları yapmak , karşılıklı karşılıksız burslar vermek.
g) Hasırcıarnavut köylülerin toplu halde kalkınmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak.
h) Dernek bu amaç ve çalışmaları dışında başka bir konu ile ticaret ve özellikle siyaset ile uğraşmaz.

ÖRNEK-2

KİRAZLI KÖYÜ YARDIMLAŞMA, KÜLTÜR, KALKINMA, GÜZELLEŞTİRME, DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Madde 3: Derneğin amacı Kastamonu İli, Araç İlçesi, Kirazlı Köyü nüfusuna kayıtlı yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Kirazlı Köyünün birlik ve beraberliğini sağlayıp köyümüze hizmet etmek, yine köyümüzün dar gelirli kimsesizlere maddi ve manevi destek sağlamak.
a-) Araç belediyesi ve köyümüzün muhtarı ile iş birliği yaparak köyümüzün gelişmesi ve kalkınması için girişimlerde bulunur ve imkanlar ölçüsünde gerçekleştirmeye çalışır.
b-) Derneğin gelirleri göz önünde bulundurularak köyümüzün cami, okul, mezarlık, köy odası, yol, su, kanalizasyon ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamak, üyelerimize ve imkanı olmayan köylümüze cenaze yardımı yapmak.
c-) Üyelerimizin ve yakınlarının istirahat ve boş zamanlarının değerlendirilmesi için lokal açabilir.
d-) Yardımlaşma sandığı kurabilir.

ÖRNEK-3

YAVUZLAR ve GAZİ  KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 2- Dernek, köy halklarının birliğini ve dayanışmasını sağlamak, yardıma muhtaç olan kişilere destek olmak, öğrenim çağındaki öğrencilere yardımda bulunmak ve her alanda sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik ve destek amacı ile ile kurulmuştur.