Dernek Danışmanı

Derneklerle ilgili mali, idari ve mevzuat danışmalığı hizmeti veriyoruz!

Dernek Danışmanlarımız; derneklerle ilgili başta 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği olmak üzere dernek, sendika, siyasi parti, spor kulubü, federasyon, konfederasyon, lokal, iktisadi işletme ile ilgili mevzuatlara hakim, dernek muhasebe sistemini bilen ve bu konularda dernek yöneticilerine danışmanlık yapmaya haiz uzmanlardır. 

Dernek Danışmanlarımız, Dernek yönetimi ile ilgili tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)

Elektronik ortamda bildirimi yapılması gereken iş ve işlemler
Dernek Danışmanlarımız tarafından yerine getirilmektedir.

Derbis Projesinin Amacı

Tüm iş ve işlemleri web tabanlı yazılım üzerinden yürütülmesi, hizmet sunumunda ve işleyişte modernizasyonun sağlanması, hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erişilebilir ve verimli sunulması amaçlanmaktadır.

Derbis Projesinin Temel İşlevleri

Derneklere yönelik iş ve işlemleri elektronik ortamda yapmak, Mevzuat gereği verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri online olarak almak, İstatistiki bilgileri kısa sürede sorgulamak ve raporlamak.

Yıllık Beyanname

Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini eksiksiz doldurup her takvim yılının ilk dört ayı içerisinde elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Yurtdışından Bağış ve Yardım Alma/Yapma

Yurtdışından yardım alacak olan dernekler ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini yapmak zorundadırlar.

İktisadi İşletme Kurma Bildirimi

İktisadi işletme ya da kurulmuş herhangi bir şirkete iştirak eden dernekler, bildirim yapmak zorundadır.

İç Denetim Raporu

Derneğin tüzüğünde yazan periyotlarla iç denetim raporunun hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Tüzüklerde genel olarak bu periyot ya 'altı ayda bir' ya da 'yılda bir' şeklindedir.!

Adres Değişikliği

Tüzük değişikliğini gerektirmeyen aynı yerleşim yeri içerisinde yapılacak adres değişikliğinin değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili mülki idare amirliğine bildirilmesi gerekir.

Dernek Yöneticilerinin Değişikliği

Yönetim organına seçilenlerin isimleri ile tebligata esas adreslerinin ise seçim tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili idare amirliğine bildirilmesi gerekir

Hizmetlerimiz

Kuruluş İşlemleri

Dernek Kurulması, derneğe bağlı iktisadi işletme kurulması, spor kulubü kurulması, sendika kurulması, siyasi parti kurulması, federasyon ve konfederasyon kurulması Dernek Danışmanlarımızın deneyimi ve bilgisi kontrolünde yürütülmektedir.

Mali Danışmanlık Hizmetleri

Dernek yahut derneğe bağlı iktisadi işletme, sendika, siyasi parti gibi kurum ve kuruluşlara özgü muhasebe sisteminin kurulması, bunlarla ilgili beyannamelerin ilgili vergi dairesine gönderilmesi, DERBİS’e bildirimlerin yapılması Uzmanlarımız tarafından yerine getirilmektedir.

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

Dernek yahut derneğe bağlı iktisadi işletme, sendika, siyasi parti gibi kurum ve kuruluşlara denetim sürecinin yasal bir sorun ile karşılaşılmaması için resmi denetimden önce iç denetim ile eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Dernek Danışmanlarımız Dernek, İktisadi İşletmeyi, Sendika, Siyasi Parti, Federasyon, Konferedasyon ve Spor Kulubünü kendi mevzuatlarına göre iç denetimden geçirmektedir.

Dernek, Derneğe bağlı iktisadi işletme, Sendika, Siyasal Parti, Spor Kulübü, Federasyon ve Konfederasyon ile ilgili idari, mali ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri için bizi arayınız!