Açık Rıza Formu

İş bu bilgilendirme metni, Lilyum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (LİLYUM DANIŞMANLIK olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 5, 6, 9. ncu maddesi kapsamında, “Açık Rıza” sının alınması amacıyla hazırlanmıştır.

Açık Rızanız kapsamında İşlenecek Kişisel Verileriniz şunlardır;

  • Kimlik Bilgileri:Ad, soyad,
  • İletişim Bilgileri:Telefon no, mail
  • Lokasyon :Adres

Kişisel verileriniz LİLYUM DANIŞMANLIK tarafından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması ve açık rızanın alınması hukuki sebebine dayalı olarak, ilgili kişilerden doğrudan yazılı olarak elektronik ortamda temin edilmekte  otomatik şekilde işlenmekte ve ilgili mevzuat hükümlerine göre saklanmaktadır.

Kişisel Verileriniz;

LİLYUM DANIŞMANLIK’ ın e-posta hizmetlerini (yandex mail)  yurt dışından alması sebebiyle Kanunun 9(2) maddesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31.05.2019 tarih ve 2019/157 sayılı kararı ile yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda aktarılacak ve paylaşılacaktır.

Açık Rıza’nızı geri almak için dilediğiniz zaman info@lilyumdanismanlik.com mail adresine e-posta gönderebilir ya da size gönderilen iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza ve Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye www.lilyumdanismanlik.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” bölümünden ulaşabilirsiniz.