Dernek Kaç Kişi İle Kurulur?

Bu makalemizde Dernek Kaç Kişi İle Kurulur? Sorusuna ve yine bu soru ile ilişkili olarak kimler dernek kurabilir, kimler dernek kuramaz, derneklerde üyelikten çıkma nasıl olur sorularına cevap vereceğiz.

 Dernek Kaç Kişi İle Kurulur?

Bu makalemizde Dernek Kaç Kişi İle Kurulur? Sorusuna ve yine bu soru ile ilişkili olarak kimler dernek kurabilir, kimler dernek kuramaz, derneklerde üyelikten çıkma nasıl olur sorularına cevap vereceğiz. Öncelikle dernek kurmak ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Dernek Nasıl Kurulur? Başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Dernekler en az 7 gerçek kişi veya tüzel kişi ile kurulur. Vakıflarda olduğu gibi dernekler tek kişi ile kurulmaz. Çünkü vakıfların belli bir amaca ulaşmak için belli bir mal varlığının bir araya getirilmesi şarttır. Vakıflar da özne mal varlığıdır. Oysa dernekler belli bir amaca ulaşmak için kişilerin bilgi ve becerilerinin bir araya gelmesini gerektirir. Vakıflar mal toplulukları, dernekler ise kişi topluluğudur.

Dernekler Kurulduktan Sonra Üye Sayısı En Az Kaç Kişi Olmalıdır?

Dernekler kurulduktan sonra 6 ay içerisinde Genel Kurullarını yapmak zorundadır. Genel Kurulda 5 kişi asil yönetim kurulu üyesi, 5 kişi yedek yönetim kurulu üyesi, 3 kişi asil denetim kurulu üyesi ve 3 kişi yedek denetim kurulu üyesi olarak seçilir. Buradan çıkan sonuç şudur. Dernek kurulduktan sonra üye sayısı en az 16 kişi olmalıdır.

Kimler Dernek Kurabilir?

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Kimler Dernek Kuramaz?

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya affa uğramış olsa bile; 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkûm olanlar derneklere üye olabilir. Fakat yönetim kurulunda ve denetim kurulunda yer alamazlar.

Dernekler Üyelikten Çıkma Nasıl Olur?

Hiç kimse, üyesi olduğu dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Drnek üyeliğinden ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren her üye o andan itibaren üyelikten ayrılmış olur.

Facebook
Twitter
LinkedIn

İlgili Makale & Duyurular...